Έθιμα και παραδόσεις του τόπου μας!Ιστορίες, τραγούδια, μύθοι και παραδόσεις του τόπου μας που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά!

 Ακούστε το τραγούδι που διηγείται πώς ο Άγιος Γεώργιος σκότωσε τον δράκο και έσωσε τη χώρα.