Μυθολογία

 Ιστορίες που προορίζονταν για να ερμηνεύσουν τη δημιουργία του κόσμου και παραμένουν ακόμα ζωντανές!
Παρακολουθείστε πιο κάτω το βίντεο για το μύθο του Δαίδαλου και του Ίκαρου.